Hoá

SO2 + O2 → SO3 – Cách phản ứng và tính chất hóa học của SO2

Rate this post

Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) sẽ giới thiệu với các bạn về phản ứng SO2 + O2 → SO3 và các tính chất hóa học của SO2. Hãy cùng khám phá nhé!

Phản ứng SO2 + O2 → SO3

1. Phương trình phản ứng SO2 ra SO3

2SO2 + O2 → 2SO3

2. Điều kiện để phản ứng SO2 ra SO3

Phản ứng SO2 ra SO3 xảy ra khi SO2 được oxi hóa bằng khí oxi hoặc không khí dư ở nhiệt độ 450 – 500oC, có sự có mặt của chất xúc tác vanađi (V) oxit V2O5.

3. Tính chất hóa học của SO2

SO2 là một chất khí không màu, nặng hơn không khí, có mùi hắc và độc. SO2 có khả năng tan và tác dụng với nước.

SO2 là oxit axit

3.1 Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với nước

SO2+ H2O ⇋ H2SO3

3.2. Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với dung dịch bazơ

SO2 + NaOH → NaHSO3
SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

3.3. Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với oxit bazơ → muối

SO2 + CaO → CaSO3

Đọc thêm:  Phản ứng H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S | H2S ra S - vietjack.me

SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

3.4. Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

3.5. Lưu huỳnh đioxit là chất khử

2SO2 + O2 ⇋ 2SO3 (V2O5, 4500C)
Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4
SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr

4. Bài tập vận dụng

Câu 1: Khí CO2 có lẫn SO2. Trong các hóa chất sau: (1) dung dịch NaOH; (2) dung dịch Br2; (3) dung dịch KMnO4; (4) dung dịch Na2SO3; (5) nước vôi trong; (6) khí O2. Có bao nhiêu hóa chất có thể sử dụng để loại bỏ khí SO2 ra khỏi CO2?
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

Lời giải: Đáp án: C
Giải thích: Có thể sử dụng 3 hóa chất sau để loại bỏ khí SO2 ra khỏi CO2: (2) dung dịch Br2, (3) dung dịch KMnO4, (4) dung dịch Na2SO3.

Câu 2: Trong các câu sau đây, câu nào sai?
A. Khi sục SO2 vào dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1< nNaOH/nSO2< 2 thu được hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và NaHSO3.
B. Sục SO2 vào dung dịch K2CO3 tạo khí CO2.
C. SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
D. SO2 làm mất màu dung dịch brom.

Lời giải: Đáp án: B
Giải thích: Câu sai là: Sục SO2 vào dung dịch K2CO3 tạo khí CO2. SO2 không đẩy được CO2 ra khỏi dung dịch.

Câu 3: Khí CO2 có lẫn SO2. Trong các hóa chất sau: (1) dung dịch NaOH; (2) dung dịch Br2; (3) dung dịch KMnO4; (4) dung dịch Na2SO3; (5) nước vôi trong; (6) khí O2. Có bao nhiêu hóa chất có thể sử dụng để loại bỏ khí SO2 ra khỏi CO2?
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

Đọc thêm:  NaCl → Na + Cl2 | NaCl ra Na - vietjack.me

Lời giải: Đáp án: C
Giải thích: Các hóa chất có thể dùng để loại khí SO2 ra khỏi CO2 là: (2) dung dịch Br2, (3) dung dịch KMnO4, (4) dung dịch Na2SO3.

Câu 4: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?
A. cồn.
B. muối ăn.
C. xút.
D. giấm ăn.

Lời giải: Đáp án: C
Giải thích: Để hạn chế khí SO2 bay ra, người ta sử dụng bông tẩm xút vì xút có khả năng phản ứng: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Câu 5: SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2
A. S có mức oxi hóa trung gian.
B. S có mức oxi hóa cao nhất.
C. S có mức oxi hóa thấp nhất.
D. S còn có một đôi electron tự do.

Lời giải: Đáp án: A
Giải thích: SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử do S trong SO2 có mức oxi hóa trung gian +4.

Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phản ứng SO2 + O2 → SO3 và tính chất hóa học của SO2. Hãy tìm hiểu thêm tại Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) để có được nhiều kiến thức bổ ích hơn.

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button