Wiki

Lợi Nhuận Là Gì? Cách Tính Lợi Nhuận Chính Xác

Rate this post

Lợi nhuận là yếu tố sống còn cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Nó cho phép chúng ta đánh giá tình hình kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi chi phí. Hãy cùng Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) tìm hiểu về lợi nhuận và cách tính nó một cách chính xác!

Lợi Nhuận Là Gì?

Trong kinh tế học, lợi nhuận là phần tài sản nhà đầu tư nhận được sau khi trừ đi chi phí và bao gồm cả chi phí cơ hội. Lợi nhuận thể hiện khoản chênh lệch giữa doanh thu và các chi phí của doanh nghiệp. Đây là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào đều muốn đạt được.

Lợi nhuận không chỉ là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà còn đảm bảo hoạt động tái sản xuất và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Bản Chất Của Lợi Nhuận

Trong thực tế sản xuất và kinh doanh, sau khi bán hàng, nhà tư bản thu về một khoản chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và chi phí sản xuất. Đó chính là lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu và động lực của hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

Đọc thêm:  Đa dạng sinh học là gì? Nguyên nhân, biện pháp hạn chế suy giảm

Lợi nhuận phản ánh quy mô hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, nhưng để đánh giá mức độ hiệu quả, cần xem xét thêm tỷ suất lợi nhuận. Lợi nhuận chẳng qua là một hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư trên bề mặt kinh tế thị trường.

Vai Trò Của Lợi Nhuận

Lợi nhuận có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, người lao động và nền kinh tế nói chung. Với doanh nghiệp, lợi nhuận là yếu tố sống còn. Nếu không có lợi nhuận, doanh nghiệp có thể phá sản và gặp tổn thất lớn. Lợi nhuận cũng thể hiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.

Đối với người lao động, lợi nhuận giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy tinh thần làm việc. Nó cũng mang lại thu nhập dồi dào cho người lao động.

Đối với nền kinh tế, lợi nhuận có ảnh hưởng lớn. Khi doanh nghiệp phát đạt và thu được lợi nhuận, nền kinh tế cũng phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, nguồn thuế từ lợi nhuận tạo nên nguồn ngân sách vững chắc và ổn định.

Các Loại Lợi Nhuận Hiện Nay

Hiện nay, có rất nhiều loại lợi nhuận như lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng và lợi tức. Mỗi loại phản ánh tình hình chi phí khác nhau ở một mức độ nhất định.

 • Lợi nhuận gộp (Gross Profit): đây là khoản lợi nhuận thu về sau khi đã khấu trừ giá vốn gồm các chi phí liên quan đến sản xuất và dịch vụ kinh doanh.

 • Lợi nhuận ròng (Net Income): đây là khoản lợi nhuận còn lại sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí đầu tư.

 • Lợi tức (Earnings per Share): đây là khoản lời thu được từ đầu tư, cho vay hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng.

 • Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT): đây là khoản tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh hay thu nhập ròng từ hoạt động của công ty, bằng thu nhập trừ chi phí không bao gồm tiền lãi và thuế thu nhập.

Đọc thêm:  Tìm hiểu tính chất tỉ lệ thức và các dạng toán cơ bản - VOH

Cách Tính Lợi Nhuận

Để tính lợi nhuận cho doanh nghiệp, ta sử dụng công thức:

Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí

Trong đó:

 • Doanh thu là tổng số tiền thu lãi từ hoạt động sản xuất và kinh doanh.

 • Chi phí là tổng số tiền doanh nghiệp đã bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Kết quả lợi nhuận sẽ cho biết tình hình lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp:

 • Nếu kết quả < 0 tức là doanh nghiệp đang lỗ. Cần cắt giảm chi tiêu không cần thiết và đẩy mạnh doanh số bán hàng.

 • Nếu kết quả = 0 tức là doanh nghiệp đang hòa vốn, không lãi không lỗ.

 • Nếu kết quả > 0 tức là doanh nghiệp đang có lãi, hoạt động kinh doanh ổn định và đi đúng hướng.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Lợi Nhuận

Có hai yếu tố gây ảnh hưởng đến lợi nhuận:

 • Yếu tố chủ quan: nguồn nhân lực, năng lực quản lý, giá thành và chất lượng sản phẩm.

 • Yếu tố khách quan: đối thủ cạnh tranh, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thị trường và chính sách của Nhà nước.

Cách Tăng Lợi Nhuận Hiệu Quả

Để tăng lợi nhuận một cách hiệu quả, chúng ta cần:

 • Phát triển các nguồn khách hàng tiềm năng: tìm kiếm khách hàng mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng doanh số bán hàng.

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm: đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng và đưa ra các dịch vụ hậu mãi tốt.

 • Điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận: tạo ra các chiến lược tiếp thị và quảng bá hiệu quả để nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

Đọc thêm:  Bảng giá cá La Hán – Địa chỉ mua uy tín và lưu ý khi chọn cá 2023

Tóm lại, lợi nhuận là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về lợi nhuận, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo tài chính và lưu chuyển tiền tệ.

Hãy tham gia Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về lợi nhuận và kinh doanh. Chúc bạn thành công!

Chi phí

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button