Hoá

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học hữu cơ cực hay

Rate this post

Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Công thức tính nhanh hóa học hữu cơ để chia sẻ cho bạn đọc

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học hữu cơ cực hay

Với mục đích giúp học sinh dễ dàng trong việc làm bài tập trắc nghiệm môn Hóa học hữu cơ, VietJack biên soạn bản Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học hữu cơ cực hay. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay kiến thức và công thức giúp bạn học tốt môn Hóa học.

Tải xuống

1. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken:

Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

2. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no:

Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ hỗn hợp hơi X gồm anđehit CnH2nO và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

3. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách (bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan:

Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là:

Đọc thêm:  3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3 | Phương Trình Phản Ứng Hóa

Lưu ý:

Công thức trên vẫn đúng nếu hỗn hợp X không có mặt H2 mà chỉ gồm các hiđrocacbon.

4. Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách của A:

Tiến hành phản ứng tách V(l) hơi ankan A, công thức C2H2n+2 được V’ hơi hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì ta có:

Lưu ý: Công thức trên luôn đúng dù phản ứng tách có xảy ra hoàn toàn hay không, hoặc hỗn hợp X không có mặt H2 mà chỉ gồm các hiđrocacbon.

5. Tính số đồng phân ancol đơn chức no:

Điều kiện: 1 < n < 6

6. Tính số đồng phân anđehit đơn chức no:

Điều kiện: 2 < n < 7

7. Tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no:

Điều kiện: 2 < n < 7

8. Tính số đồng phân este đơn chức no:

Điều kiện: 1 < n < 5

9. Tính số ete đơn chức no:

Điều kiện: 2 < n < 6

10. Tính số đồng phân xeton đơn chức no:

Điều kiện: 2 < n < 7

11. Tính số đồng phân amin đơn chức no:

Điều kiện: n < 5

12. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy:

13. Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2 trong phản ứng cháy:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n+2Ox cần k mol O2 thì ta có:

14. Tính khối lượng ancol đơn chức no (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O:

Đọc thêm:  Công thức hóa học. Công thức hóa học của baking soda và ứng

Lưu ý:

Khối lượng ancol đơn chức (hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no) còn được tính:

15. Tính số đi, tri, tetra …, n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

16. Tính số triglixerit tạo bởi gilxerol với các axit cacboxylic béo:

17. Tính số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức:

18. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH:

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

19. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vứa đủ với b mol HCl:

20. Tính số liên kết π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức CxHy hoặc CxHyOz dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A:

Lưu ý:

Hợp chất CxHyOzNtClu có số πmax = .

21. Xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng:

Lưu ý:

+ M1 là phân tử khối hỗn hợp anken và H2 ban đầu.

+ M2 là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br2.

+ Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là:

Đọc thêm:  Oxi: Tính chất, ứng dụng và cách điều chế [Tổng hợp lớp 8+10]

Tải xuống

Xem thêm các bài tổng hợp kiến thức và công thức Hóa học cơ bản đầy đủ và chi tiết khác:

  • Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học vô cơ cực hay

  • Hệ thống kiến thức, công thức cơ bản Hóa học lớp 8, 9 đầy đủ, chi tiết

  • Dãy điện hóa của kim loại đầy đủ, chi tiết | Cách nhớ nhanh dãy điện hóa của kim loại

  • Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

  • Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học hữu cơ cực hay

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button