Wiki

Đảng cộng sản là gì? (Cập nhật 2023) – Luật ACC

Rate this post

Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đảng là gì để chia sẻ cho bạn đọc

Đảng cộng sản là tổ chức và cùng là lực lượng tiên phong lãnh đạo giai cấp công nhân. Vậy Đảng công sản là gì? Đảng cộng sản có vai trò gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của ACC nhé.

Đảng cộng sản là gì? (Cập nhật 2022)
Đảng cộng sản là gì? (Cập nhật 2022)

Đảng Cộng sản là gì?

Đảng Cộng sản là chính đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất xây dựng cho phong trào của giai cấp này. Nó là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân. Bao gồm các đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Giúp thống nhất các tư tưởng, xây dựng đội ngũ tiêu biểu cho phong trào đòi quyền lợi cho phần đông trong xã hội.

Đảng Cộng sản bao gồm những bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động. Đây là những cá nhân có tư tưởng, có đầy đủ năng lực để tham gia lãnh đạo.

Đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Qua đó xác định được mục tiêu, chiến lược cũng như nguyên tắc hoạt động. Đảng lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của mình. Từ đó quyền làm chủ của nhân dân được đề cao, khẳng định sức mạnh trong xã hội.

Như vậy, Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân. Trong đó nổi bật với đặc điểm không tách rời với giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Hướng đến các mục đích hoạt động, tìm kiếm và giữ lợi ích cho tầng lớp này.

Đọc thêm:  Role là gì? Tìm hiểu nghĩa của “Role” chuẩn ngữ pháp nhất

Đảng cộng sản Việt Nam là gì?

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng cũng được xây dựng trên nền tảng và tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Tính chất tiên phong có sự chọn lọc, học tập và rút kinh nghiệm sâu sắc từ các phong trào đi trước.

Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Qua đó cũng thể hiện tính chất dân chủ nổi bật, đặc trưng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp. Trong đó, Điều lệ Đảng được xây dựng để triển khai, định hướng thực hiện các tư tưởng. Đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam.

Vai trò của Đảng Cộng sản:

Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định trước tiên trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trong thời kỳ chiến tranh, dành độc lập cũng như trong thời bình, vai trò của Đảng đều được nhận diện rõ nét.

– Tập hợp, lãnh đạo giai cấp công nhân:

Trong lịch sử chưa có giai cấp nào giành được địa vị thống trị, giữ vai trò lãnh đạo xã hội mà không tạo ra được trong hàng ngũ của mình một đảng chính trị, lực lượng tiên phong để lãnh đạo toàn bộ cuộc đấu tranh. Do đó Đảng cộng sản cũng lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Từ đó đảm bảo vai trò bên cạnh trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh đặt ra.

Đọc thêm:  Sinh Năm 1986 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Bính Dần ... - Nano Machine

– Lãnh đạo, giúp thống nhất, phân công, phối hợp sức mạnh trong tổ chức:

Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chừng nào và chỉ khi nào giai cấp công nhân tự tổ chức ra chính đảng của mình để lãnh đạo cuộc đấu tranh thì mới đảm bảo giành được thắng lợi trọn vẹn, hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình. Từ đó mà Đảng có thể phát huy sự đoàn kết, tìm kiếm và thể hiện sức mạnh dân tộc.

Nếu không có chính đảng lãnh đạo, giai cấp công nhân chỉ có thể đấu tranh tự phát. Đảng là đầu mối để tập hợp lực lượng, xây dựng cơ cấu tổ chức. Phải có người được giao trách nhiệm lãnh đạo thì mới mang đến hiệu quả phân công, phối hợp trong sức mạnh lực lượng. Từ đó thực hiện đấu tranh vì mục đích kinh tế, chứ không phải là cuộc đấu tranh tự giác, đấu tranh vì mục đích chính trị.

– Chính vì vậy, Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đảm bảo cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

– Thể hiện sự phân chia giai cấp trong Đảng:

Với một Đảng Cộng sản chân chính thì sự lãnh đạo của Đảng chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Phải để tất cả mọi người có quyền, có nghĩa vụ trong xây dựng tổ chức.

Đảng với giai cấp là thống nhất, được hình thành và phát triển thành một khối sức mạnh chung. Nhưng Đảng có trình độ lý luận và tổ chức cao nhất để lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Có sự tham gia của các cá nhân ưu tú, đóng góp để mang đến sức mạnh cho tập thể.

Đọc thêm:  Cách giải thích rõ ràng nhất mile là gì? 1mile bao nhiêu km? - Interlink

Để làm tròn vai trò đó, Đảng Cộng sản phải là một đảng kiểu mới, một đảng mácxít – lêninnít. Các tiến bộ phải được thực hiện, cũng như đảm bảo cho quyền lợi và tính dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân.

Trên đây ACC đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Đảng cộng sản. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc xin vui lòng liện đến website của Công ty Luật ACC để được giải đáp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button