Hoá

Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của

Rate this post

Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Công thức electron nào sau đây của phân tử h2o để chia sẻ cho bạn đọc

Với Giải SBT Hóa học 10 trang 36 trong Bài 10: Liên kết cộng hóa trị Sách bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Hóa học 10 trang 36.

Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của: a. H2O

Bài 10.14 trang 36 SBT Hóa học 10: Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của:

a. H2O

b. NH3

c. CO2

Lời giải:

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Xem thêm:: Biện chứng là gì? Phương pháp luận biện chứng trong Triết học?

Bài 10.1 trang 34 sách bài tập Hóa học 10: Trong phân tử ammonia (NH3), số cặp electron chung giữa nguyên tử nitrogen và các nguyên tử hydrogen là…

Bài 10.2 trang 34 sách bài tập Hóa học 10: Biết nguyên tử chlorine có 7 electron hóa trị, công thức electron của phân tử chlorine là:…

Bài 10.3 trang 34 sách bài tập Hóa học 10: Chất nào sau đây không có liên kết cộng hóa trị phân cực?…

Bài 10.4 trang 34 sách bài tập Hóa học 10: Chất vừa có liên kết cộng hóa trị phân cực, vừa có liên kết cộng hóa trị không phân cực là…

Đọc thêm:  Lý thuyết Ankin: Khái niệm, tính chất lý hóa và cách điều chế Ankin

Bài 10.5 trang 34 sách bài tập Hóa học 10: Sử dụng giá trị độ âm điện các nguyên tố được cho trong bảng sau để trả lời các câu 10.5, 10.6, 10.7…

Bài 10.6 trang 34 sách bài tập Hóa học 10: Sử dụng giá trị độ âm điện các nguyên tố được cho trong bảng sau để trả lời các câu 10.5, 10.6, 10.7…

Bài 10.7 trang 35 sách bài tập Hóa học 10: Sử dụng giá trị độ âm điện các nguyên tố được cho trong bảng sau để trả lời các câu 10.5, 10.6, 10.7…

Bài 10.8 trang 35 sách bài tập Hóa học 10:Hợp chất nào sau đây chứa cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ion?…

Bài 10.9 trang 35 sách bài tập Hóa học 10:Các liên kết trong phân tử nitrogen được tạo thành do sự xen phủ của…

Xem thêm:: CPN là gì? Hàng ký gửi là gì? – PCS POST

Bài 10.10 trang 35 sách bài tập Hóa học 10:Điều nào sau đây sai khi nói về tính chất của hợp chất cộng hóa trị?…

Bài 10.11 trang 35 sách bài tập Hóa học 10:Đặt độ dài các liên kết N – N, N = N và N ≡ N lần lượt là I1, I2 và I3…

Bài 10.12 trang 35 sách bài tập Hóa học 10:Phát biểu nào sau đây đúng với độ bền của một liên kết?…

Bài 10.13 trang 35 sách bài tập Hóa học 10:Ammonia (NH3) khan (nguyên chất) được bơm vào đất ở dạng khí, là nguồn phân đạm phổ biến…

Đọc thêm:  Khí nitơ (N2): Chi tiết lý thuyết và bài tập áp dụng - Monkey

Bài 10.15 trang 36 sách bài tập Hóa học 10: Ozone (O3) là một loại khí có tính oxi hóa mạng, phân tử gồm ba nguyên tử oxygen…

Bài 10.16 trang 36 sách bài tập Hóa học 10: Ammonium là chất thải của quá trình trao đổi chất ở động vật…

Bài 10.17 trang 36 sách bài tập Hóa học 10: Nhận xét điểm giống nhau và khác nhau giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị…

Bài 10.18 trang 36 sách bài tập Hóa học 10: Hydrogen sulfide (H2S) là một chất khí không màu, mùi trứng thối, độc…

Bài 10.19 trang 36 sách bài tập Hóa học 10: Vẽ sơ đồ biểu diễn sự xen phủ giữa orbital 1s của nguyên tử hydrogen và orbital 3p…

Xem thêm:: Group Là Gì?-Chúng Ta Hãy Đi Tìm Hiểu Về Nó Nhé – Hoidaplagi

Bài 10.20 trang 36 sách bài tập Hóa học 10: Nhận xét mối tương quan giữa độ dài liên kết và năng lượng liên kết dựa theo bảng sau:…

Bài 10.21 trang 37 sách bài tập Hóa học 10: Giải thích vì sao độ âm điện của nitrogen là 3,04 xấp xỉ với độ âm điện của chlorine là 3,16…

Bài 10.22 trang 37 sách bài tập Hóa học 10: Dưới đây là biểu đồ tương tác của hai nguyên tử hydrogen ở thể khí so với khoảng cách hạt nhân giữa chúng:…

Bài 10.23 trang 37 sách bài tập Hóa học 10: Sodium chloride tan được trong nước hay trong dầu hỏa? Giải thích…

Đọc thêm:  Glixerol và tính chất hóa học của glixerol (glixerin) - VOH

Bài 10.24 trang 37 sách bài tập Hóa học 10: Vì sao benzene (C6H6) không tan trong nước nhưng tan tốt trong các dung môi hữu cơ…

Bài 10.25 trang 37 sách bài tập Hóa học 10: Biết phân tử BF3 có cấu trúc phẳng, phân tử CCl4 có cấu trúc hình tứ diện đều…

Bài 10.26 trang 38 sách bài tập Hóa học 10: a. Ở 25oC và 0,99 atm, khả năng tan của carbon dioxide (CO2) trong nước là 1,45 gam/L…

Xem thêm các bài giải SBT Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button