Wiki

Vật sáng là gì? Ví dụ vật sáng – Luật Hoàng Phi

Rate this post

Trong vật lý lớp 7 một khái niệm thường được nhắc đến đó là vật sáng, vậy Vật sáng là gì? Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp những băn khoăn về vấn đề này.

Vật sáng là gì?

Vật sáng là vật gồm cả nguồn sáng và có khả năng hắt lại ánh sáng từ vật chiếu vào nó.

Dựa vào định nghĩa ta có thể chia vật sáng làm hai loại là nguồn sáng và vật hắt lại sánh sang

– Nguồn sáng: Là những vật tự nó phát ra ánh sáng.

Nguồn sáng gồm có 2 loại:

+ Nguồn sáng tự nhiên. Ví dụ: Mặt trời, con đom đóm, các ngôi sao…

+ Nguồn sáng nhân tạo. Ví dụ: Ngọn nến đang cháy, bóng đèn điện đang sáng, ngọn đuốc đang cháy….

– Vật hắt lại ánh sáng: Là những vật không tự phát ra ánh sáng nhưng hắt lại ánh sáng khi có ánh sáng chiếu vào nó.

Ví dụ vật sáng

– Ví dụ về nguồn sáng: Ngọn lửa, đèn điện đang sáng, Mặt trời

– Ví dụ về vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó: Chiếc bút, mặt bàn, Mặt trăng,…

Phân biệt vật sáng và nguồn sáng

– Giống nhau: Cả nguồn sáng và vật sáng đều có ánh sáng từ nó phát ra.

Đọc thêm:  200.000 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

– Khác nhau:

+ Nguồn sáng: Là những vật tự nó phát ra ánh sáng.

+ Vật sáng: Có thể là những vật không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng khi được nguồn sáng khác chiếu vào.

Phương pháp giải bài tập về vật sáng

– Điều kiện nhìn thấy vật, để nhìn thấy được một vật cần phải có hai điều kiện:

+ Phải có ánh sáng từ vật đó phát ra.

+ Ánh sáng từ vật phát ra đó phải truyền được đến mắt ta.

Bài tập liên quan đến vật sáng

Câu hỏi 1:

Ta không nhìn thấy được một vật là vì?

A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng.

B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó không thể truyền đến mắt ta.

C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng.

D. Các câu trên đều đúng.

Đáp án đúng B.

Ta không nhìn thấy được một vật là vì vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó không thể truyền đến mắt ta. Khi một vật không truyền được ánh sáng của nó đến mắt ta thì ta không nhìn thấy được vật đó.

Lý do không chọn các đáp án còn lại

– Khi một vật nhận được ánh sáng từ vật khác thì vật đó cũng có thể hắt lại ánh sáng vào mắt ta. Mắt ta cũng có thể nhìn thấy vật đó, không nhất thiết vật đó phải là nguồn sáng. Đáp án A sai.

Đọc thêm:  Lạm phát là gì? Cần biết gì về lạm phát? - LuatVietnam

– Ta không nhìn thấy một vật không phải vì mắt ta không nhận được ánh sáng mà vì đó không phải là ánh sáng phát ra từ vật mà ta cần nhìn. Đáp án C sai.

Câu hỏi 2:

Ta nhìn thấy quyển sách màu đỏ vì?

A. Bản thân quyển sách có màu đỏ

B. Quyển sách là một vật sáng

C. Quyển sách là một nguồn sáng

D. Có ánh sáng đỏ từ quyển sách truyền đến mắt ta

Đáp án đúng D.

Ta nhìn thấy quyển sách màu đỏ vì có ánh sáng đỏ từ quyển sách truyền đến mắt ta.

Giải thích: Điều kiện để nhìn thấy quyển sách màu đỏ là:

– Phải có ánh sáng từ quyển sách phát ra

– Ánh sáng từ quyển sách phát ra phải truyền được đến mắt ta

Câu hỏi 3:

Hãy chỉ ra ý kiến đúng nhất?

A. Vật sáng là nguồn sáng

B. Vật sáng là những vật hắt lại ánh sáng

C. Vật sáng là nguồn sáng và những vật màu đen

D. Vật sáng là nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng

Đáp án đúng D

Vật sáng là nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng

Giải thích: Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Câu hỏi 4:

Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Ngọn nến đang cháy

B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng

Đọc thêm:  Một số kiến thức của toán lớp 2 về đoạn thẳng căn bản - Monkey

C. Mặt trời

D. Đèn ống đang sáng

Đáp án đúng B.

Câu hỏi 5:

Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó, nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?

Giải thích: Vì ta nhìn thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen do đó mắt ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật xung quanh.

Câu hỏi 6:

Tại sao trong phòng tối, khi bật đèn, mặc dù quay lưng với bóng đèn nhưng ta vẫn nhìn thấy các vật ở trước mặt?

Đáp án: Trong phòng tối khi bật đèn, mặc dù ta quay lưng với bóng đèn nhưng vẫn có ánh sáng truyền từ bóng đèn vào các vật và hắt lại đến mắt ta nên mắt ta vẫn nhìn thấy các vật ở trước mặt.

Câu hỏi 7:

Giải thích vì sao trong phòng có của gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn?

Đáp án: Vì mảnh giấy trắng là vật hắt lại ánh sáng mà ban đêm không bật đèn thì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy. Không có ánh sáng từ mảnh giấy hắt vào mắt. Ta không nhìn thấy mảnh giấy.

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button