Wiki

Thông tin là gì? Vai trò, thuộc tính và các dạng thông tin?

Rate this post

Sự tồn tại của cộng đồng xã hội sống trong hệ thống thông tin bao phủ, con người gắn kết với nhau cũng từ việc chia sẻ thông tin. Mặc dù thông tin là thuật ngữ phổ biến, thông dụng, tuy nhiên người ta lại không thực sự chú trọng đến việc giải thích nó là gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Thông tin là gì?

Thông tin là sự thật, suy nghĩ hoặc dữ liệu được truyền đạt hoặc mô tả thông qua nhiều phương tiện khác nhau, như thông tin liên lạc bằng văn bản, bằng miệng, hình ảnh và âm thanh. Đó là kiến ​​thức được chia sẻ hoặc thu được thông qua học tập, hướng dẫn, điều tra hoặc tin tức và bạn chia sẻ nó thông qua hành động giao tiếp, dù bằng lời nói, không lời nói, bằng hình ảnh hoặc thông qua chữ viết. Thông tin có nhiều tên khác nhau, bao gồm thông tin tình báo, thông điệp, dữ liệu, tín hiệu hoặc sự thật.

Thông tin là khái niệm trừu tượng và cũng là đơn vị để diễn tả các thực thể và phi thực thể nhưng định nghĩa thông tin là không thống nhất ngay cả đối với các từ điển. Từ điển Oxford English Dictionary cho rằng thông tin là điều người ta đánh giá hoặc nói đến; tri thức, tin tức” còn theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam thì thông tin là một khái niệm bản của khoa học hiện đại, khái quát về các điều hiểu biết, tri thức thu được qua nghiên cứu, khảo sát hoặc trao đổi giữa các đối tượng với nhau.

Nguyên nhân của việc này là bởi thông tin, với đặc điểm trừu tượng và vô hình, được nhìn nhận dưới nhiều góc nhìn khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo nghĩa thông thường, thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Mặt khác, theo quan điểm triết học, thông tin là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội (thế giới vật chất) bằng ngôn từ, ký hiệu, hình ảnh vv… hay nói rộng hơn bằng tất cả các phương tiện tác động lên giác quan của con người.

Tại Việt Nam, theo khái niệm được đưa ra tại Khoản 1 Điều 2 Luật tiếp cận thông tin 2016 thì thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ , tài liệu sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do quan nhà nước tạo ra”.

Thông tin trong Tiếng anh là “Infomation“.

2. Vai trò của thông tin:

Với khả năng thay thế các nguồn tài nguyên khác, khả năng truyền với tốc độ rất cao và khả năng đem lại ưu thế cho người nắm giữ nó, thông tin đã thực sự trở thành cơ sở cho nhiều hoạt động xã hội như nghiên cứu, giáo dục, xuất bản, tiếp thị và cả hoạt động chính trị nữa. Mối quan tâm của xã hội đối với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin đã mở rộng từ các lĩnh vực truyền thống như thư viện, lưu trữ sang các tổ chức, các cơ quan, các ngành. Bây giờ ở đâu người ta cũng quan tâm đến việc quản lý và khai tác các nguồn tài nguyên thông tin.

Đọc thêm:  Lớp 6 sinh năm bao nhiêu và bao nhiêu tuổi?

Một khía cạnh nhận thức thứ hai về vai trò của thông tin trong những năm gần đây là ngày nay ở nhiều nước thông tin đã trở thành hàng hoá. Điều đó đã thúc đẩy hình thành một bộ phận mới trong nền kinh tế quốc dân, đó là khu vực dịch vụ thông tin. Khu vực này ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ thông tin đa dạng và đóng góp một tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Người ta thấy rằng khối lượng và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ thông tin đã trở thành tiêu chí đánh giá trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước.

3. Thuộc tính của thông tin:

Thông tin tiềm tàng khắp nơi trong xã hội. Đó là các nguồn thông tin về lao động, đất đai, tài nguyên, môi trường; thông tin về các tổ chức và các hoạt động kinh tế, xã hội; thông tin về khoa học và công nghệ; thông tin về sản xuất, kinh doanh v.v…Nhưng thông tin chỉ có giá trị và ý nghĩa khi nó được truyền đi, phổ biến và được sử dụng. Có thể nói bản chất của thông tin nằm trong sự giao lưu của nó. Nói cách khác thuộc tính cơ bản của thông tin là giao lưu.

Để phân biệt nội dung thông tin cần truyền đi và cách thức chuyển giao thông tin người ta tách nội dung thông tin ra khỏi hình thức biểu diễn nó. Các hình thức biểu diễn thông tin (các ký hiệu, dấu hiệu, hình ảnh …) là hữu hạn. Nhưng nội dung của thông tin ( khái niệm, ý tưởng, sự kiện, tên v.v…) thì vô hạn. Trong trường hợp thông tin có một hình thức biểu diễn, quá trình chuyển giao thông tin chính là quá trình truyền các ký hiệu biểu diễn nó. Những ý tưởng mới sẽ được truyền đi bằng một tổ hợp mới của một số hữu hạn các ký hiệu (chữ cái, chữ số..). Trong đời sống hàng ngày thông tin được biểu diễn bằng ngôn ngữ. Khi đó thông tin được diễn tả bằng cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ mà người ta sử dụng.

Lý thuyết thông tin xác nhận rằng càng nhiều tín hiệu sinh ra từ nguồn tin thì càng có nhiều thông tin được truyền đi. Khi đó thông tin được mô tả bằng sự thống kê và tổ hợp các dấu hiệu phát ra từ nguồn.

Nếu như trước đây các nền kinh tế đều dựa chủ yếu vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lấy việc khai thác và chế biến các tài nguyên thiên nhiên là nguồn chủ yếu tạo ra các của cải và sự giàu có cho xã hội, thì từ những năm cuối của thế kỷ XX, thông tin đã được xem là một nguồn tài nguyên kinh tế, giống như các tài nguyên khác như vật chất, lao động, tiền vốn…. Bởi vì việc sở hữu, sử dụng và khai thác thông tin có thể đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều quá trình vật lý và nhận thức.

Ngày nay các hoạt động liên quan đến xử lý thông tin trong công nghiệp chế tạo cũng như trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và con người tăng lên đáng kể. Khác với các nguồn tài nguyên khác, tài nguyên thông tin có thể mở rộng phát triển không ngừng và hầu như chỉ bị hạn chế bởi thời gian và khả năng nhận thức của con người. Khả năng mở rộng này thể hiện ở các thuộc tính sau đây: (1) thông tin lan truyền một cách tự nhiên; (2) khi sử dụng thông tin không bao giờ bị cạn đi, mà trái lại càng trở nên phong phú do được tái tạo và bổ sung thêm các nguồn thông tin mới; (3) thông tin có thể chia sẻ, nhưng không mất đi trong giao dịch

Đọc thêm:  Cap Màn Hình Là Gì - Chụp Màn Hình Có Nghĩa Là Gì

4. Các dạng thông tin:

– Thông tin khái niệm.

Thông tin khái niệm đến từ các ý tưởng, lý thuyết, khái niệm, giả thuyết và hơn thế nữa. Với thông tin khái niệm, một ý tưởng trừu tượng không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ nền tảng khoa học và đúng hơn là sự sáng tạo cơ bản của niềm tin, tư tưởng, triết lý và sở thích. Bạn có thể hình thành hoặc chia sẻ thông tin khái niệm thông qua so sánh và phản ánh, tạo ra những triết lý không thể được chứng minh hoặc nhìn thấy.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin khái niệm:

+ Thuyết tiến hóa của Charles Darwin

+ Khái niệm thiên văn học Copernic

+ Nghệ thuật khái niệm, trong đó phương pháp sản xuất nó quan trọng hơn thành phẩm

– Thông tin thủ tục.

Thông tin thủ tục, hoặc kiến ​​thức mệnh lệnh, là phương pháp về cách một người nào đó biết để làm điều gì đó và được sử dụng khi thực hiện một nhiệm vụ. Bạn có thể gọi nó là trí nhớ cơ bắp, vì nó là kiến ​​thức khó giải thích và được lưu giữ sâu trong tâm trí bạn.

Dưới đây là hai ví dụ về thông tin thủ tục:

+ Đi xe đạp: Đi xe đạp cần thực hành thể chất để hiểu, bất kể số lượng hoặc loại hướng dẫn được đưa ra.

+ Lái xe ô tô: Bạn có thể vượt qua bài kiểm tra lái xe viết hoặc đạt điểm tuyệt đối, mặc dù bạn có ít kiến ​​thức về thông tin quy trình cần thiết để vận hành và lái xe.

+ Thắt dây giày: Vì khái niệm này khó giải thích nên trẻ có thể mất vài lần thử để học cách thắt dây giày đầu tiên, ngay cả với các ví dụ trực quan và từ mô tả.

– Thông tin chính sách.

Thông tin chính sách tập trung vào việc ra quyết định và thiết kế, hình thành và lựa chọn các chính sách. Nó bao gồm luật, hướng dẫn, quy định, quy tắc và sự giám sát đối với một tổ chức, nhóm người hoặc địa điểm. Bạn có thể nhận được thông tin chính sách thông qua hình ảnh, sơ đồ, mô tả và các thông điệp bằng hình ảnh, âm thanh hoặc văn bản khác.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin chính sách:

+ Sơ đồ kim tự tháp thực phẩm.

+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố.

+ Sơ đồ tổ chức.

+ Sổ tay nhân viên.

+ Hiến pháp Hoa Kỳ.

+ Các chính sách hạn chế, quy định hoặc tạo điều kiện của chính phủ.

– Thông tin kích thích.

Thông tin kích thích là thông tin tạo ra phản ứng hoặc kích thích giữa một người hoặc một nhóm người. Kích thích khuyến khích nguyên nhân của hoạt động và bạn có thể thu được thông tin kích thích theo nhiều cách khác nhau, như trực tiếp qua quan sát, thông qua truyền miệng hoặc thông qua các kênh truyền thông như tin tức.

Đọc thêm:  Da hỗn hợp là da như thế nào? Tất tần tật về da hỗn hợp

Một ví dụ có thể là một người quan sát ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp phi ngôn ngữ của một người nào đó đang đi bộ gần đó. Nếu sự kích thích là tích cực, họ có thể chào và bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc, nếu sự kích thích không tích cực, họ có thể đáp lại bằng cách đi theo hướng khác, bỏ chạy hoặc tạo thêm khoảng cách giữa họ.

Dưới đây là các ví dụ khác về thông tin kích thích:

+ Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng sau khi một đội thể thao giành chức vô địch

+ Phản ứng sinh lý phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy đối với tác hại nhận thức được

– Thông tin thực nghiệm.

Thông tin thực nghiệm có nghĩa là thông tin thu được thông qua các giác quan của con người, quan sát, thử nghiệm và kiểm tra giả thuyết bằng cách thiết lập tài liệu về các mẫu hoặc hành vi. Nó hầu như luôn có cơ sở khoa học và xác minh tính đúng hay sai của một tuyên bố thông qua các yếu tố định tính và định lượng.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin thực nghiệm, bắt nguồn từ khoa học:

+ Điện lực.

+ Thuyết nguyên tử.

+ Lý thuyết về lực hấp dẫn.

+ Lý thuyết động học của vật chất.

+ Di truyền và DNA.

Thông tin và bằng chứng thực nghiệm đối lập với thông tin và bằng chứng mang tính giai thoại, là kết luận dựa trên các phương pháp thu thập không chính thức, thường là kinh nghiệm và lời khai cá nhân.

– Thông tin chỉ thị.

Thông tin chỉ thị và mô tả là cung cấp hướng dẫn cho một người hoặc một nhóm người để đạt được một kết quả và kết quả cụ thể. Bạn có thể sử dụng thông tin chỉ thị có hoặc không có chỉ thị các phương tiện để đạt được kết quả mong muốn. Thông tin chỉ thị thường ở dạng lời nói hoặc văn bản và có thể áp dụng cho lãnh đạo tại nơi làm việc, trong quân đội hoặc chính phủ và với các kinh nghiệm hàng ngày, như các vấn đề pháp lý, tính mạng và an toàn.

Dưới đây là một số ví dụ về thông tin chỉ thị và mô tả:

+ Đơn đặt hàng y tế không hồi sức (DNR)

+ Thủ tục hiến tặng nội tạng

+ Ý chí sống

+ Huấn luyện

+ Phương thức hoạt động trong bất kỳ tổ chức nào

+ Đánh giá hiệu quả công việc

+ Lệnh quân sự

+ Lãnh đạo chỉ đạo

Các phân loại thông tin khác

Một cách khác để phân loại thông tin là thông qua bốn thuộc tính sau:

– Thông tin thực tế: Thông tin thực tế chỉ đề cập đến các khái niệm trung thực và đã được chứng minh, giống như thực tế khoa học, điểm đóng băng của nước là 32 độ F.

– Thông tin phân tích: Thông tin phân tích là việc giải thích thông tin thực tế, xác định những gì được ngụ ý hoặc suy luận, giống như bạn có thể làm đá viên bằng cách bảo quản chúng trong tủ đông lạnh hơn 32 độ.

– Thông tin chủ quan: Thông tin chủ quan là từ một quan điểm, như ý kiến.

– Thông tin khách quan: Thông tin khách quan là từ một số quan điểm đưa ra tất cả các mặt của một lập luận, chẳng hạn như các bài báo và ấn phẩm trên tạp chí khoa học hoặc y học.

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button