Hoá

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O – Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI)

Rate this post

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) biên soạn. Phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt, cũng như các dạng bài tập.

Rất hy vọng rằng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

1. Phương trình phản ứng FeO tác dụng H2SO4 đặc

2. Cân bằng phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang xem: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều kiện phản ứng FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

Không có

4. Cách tiến hành phản ứng cho FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

Cho FeO tác dụng với dung dịch axit sulfuric H2SO4 đặc nóng

5. Hiện tượng Hóa học

Khi cho FeO tác dụng với dung dịch axit H2SO4, sản phẩm sinh ra là muối sắt (III) sunfat và khí mùi hắc lưu huỳnh đioxit thoát ra.

6. Tính chất hóa học của FeO

Các hợp chất sắt (II) có tính khử và tính oxi hóa, nhưng tính khử đặc trưng hơn. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ dễ nhường 1e thành ion Fe3+:

Đọc thêm:  Mg hóa trị và nguyên tử khối của Mg: Tất cả những điều cần biết về nguyên tố Magnesium

Fe2+ + 1e → Fe3+

 • Tính chất đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử.

Các hợp chất sắt (II) thường kém bền và dễ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III).

FeO là một oxit bazơ và có tính khử và tính oxi hóa do có số oxi hóa +2 – số oxi hóa trung gian = FeO.

 • FeO là một oxit bazơ:

Tác dụng với dung dịch axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

 • FeO là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2 → Fe + H2O

FeO + CO → Fe + CO2

3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

 • FeO là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…

4FeO + O2 → 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc, nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

7. Bài tập vận dụng liên quan

 1. Cho 7,2 gam FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

 1. Dãy chất nào dưới đây không phản ứng với H2SO4 đặc nguội?

A. Cu, Al, Fe

B. Al, Fe, Cr

C. Fe, Cu, Ag

D. Cr, Cu, Fe

 1. Quặng nào sau đây có hàm lượng Fe cao nhất?

A. Hematit đỏ

B. Pirit

C. Manhetit

D. Xiđerit

 1. Chất nào dưới đây phản ứng với Fe không tạo thành tạo thành hợp chất Fe (III)?

A. dung dịch H2SO4 đặc nóng

B. dung dịch HNO3 loãng

Đọc thêm:  Muối là gì? Lý thuyết về tính chất hóa học của muối - Marathon

C. dung dịch AgNO3 dư

D. dung dịch HCl đặc

 1. Cho 5,4 gam kim loại A tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại A đó là:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Cu

 1. Thành phần chính của quặng hematit là:

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeS2

D. Al2O3

 1. Một loại quặng hematit có 80% là Fe3O4 được dùng sản xuất ra loại gang chứa 95% sắt. Nếu hiệu suất của quá trình phản ứng là 80% thì khối lượng gang thu được từ 150 tấn quặng hematit trên là:

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

 1. Cho 5,4 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn tác dụng hoàn toàn với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối thu được là:

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

 1. Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch X.
  Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:
  Phần 1: Cho một ít vụn Cu vào thấy tan ra và cho dung dịch có màu xanh
  Phần 2: Cho một vài giọt dung dịch KMnO4 vào thấy bị mất màu.
  Oxit sắt là:

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3 .

D. FeO hoặc Fe2O3.

 1. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl được dung dịch X. Chia X làm 3 phần:
  Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y để ngoài không khí.
  Cho bột Cu vào phần 2.
  Sục Cl2 vào phần 3.
  Trong các quá trình trên có số phản ứng oxi hoá – khử là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

 1. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

Đọc thêm:  Glixerol và tính chất hóa học của glixerol

B. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon lớn hơn 5%.

C. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm từ 2 – 5%.

D. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm lớn hơn 5%.

 1. Một loại quặng hematit có 80% là Fe3O4 được dùng sản xuất ra loại gang chứa 95% sắt. Nếu hiệu suất của quá trình phản ứng là 80% thì khối lượng gang thu được từ 150 tấn quặng hematit trên là:

 2. Thực hiện các thí nghiệm phản ứng sau:
  (1) Đốt dây sắt trong bình khí Cl2 dư
  (2) Cho Sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nguội
  (3) Cho sắt vào dung dịch HCl loãng, dư
  (4) Cho sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, dư
  (5) Cho sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng
  Số thí nghiệm tạo ra muối Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

 1. Cho a gam bột Zn vào 200 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 4,26 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của a là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) đã gửi tới bạn phương trình hóa học FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O, đó là phản ứng oxi hóa khử. Đối với phản ứng khi cho sắt (II) oxit tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng, sản phẩm thu được là muối sắt (III) sunfat và sinh ra khí mùi hắc SO2.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI)

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button