Hoá

Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ

Rate this post
Video Công thức tính độ bất bão hòa lớp 11

Chuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ

I. Phương pháp giải

– Nắm chắc kiến thức về đồng đẳng – đồng phân.

– Xác định độ bất bão hòa của phân tử hợp chất hữu cơ qua công thức:

Xét CTPT của hợp chất hữu cơ có dạng: CxHyOzNtClu

Đọ bất bão hòa: Δ = (2x+2-y+t-u)/2

II. Ví dụ

Bài 1: Thế nào là đồng đẳng? đồng phân? Lấy ví dụ minh họa.

Trả lời

– Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.

Ví dụ: CH3OH, C2H5OH, C3H7OH thuộc cùng dãy đồng đẳng của ancol.

– Đồng phân: Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng CTPT được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Ví dụ: C2H5OH và CH3OCH3

Bài 2: Xác định số liên kết đôi trong phân tử dưới đây:

a. Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba.

b. Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Biết licopen ở dạng mạch hở.

Đọc thêm:  NH4NO3 ra NH3 - Điều chế amoniac từ muối amoni

Trả lời

a. Độ bất bão hòa của phân tử C20H30O là: Δ = (20.2-30+2)/2 = 6

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba.

Vậy số liên kết đôi của phân tử là: 6-1 = 5

b. Độ bất bão hòa của phân tử C40H56 là: Δ = (40.2-56+2)/2 = 13

Mà Δ = số Π + số vòng; phân tử C20H30O, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử.

Vậy số liên kết đôi của phân tử là: 13

Tham khảo các bài Chuyên đề 4 Hóa 11 khác:

 • Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
 • Phân tích nguyên tố
 • Công thức chất hữu cơ
 • Thuyết cấu tạo hóa học
 • Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ
 • Bài tập trắc nghiệm Tính chất cơ bản của hợp chất hữu cơ
 • Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
 • Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và độ bất bão hòa của hợp chất hữu cơ
 • Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.
 • Bài tập trắc nghiệm Xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Đọc thêm:  Khí metan là gì? Trạng thái tự nhiên, tính chất, ứng dụng và cách

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button