Giáo dục

Các cơ hội học bổng dành cho sinh viên Học viện Ngân hàng

Rate this post

Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Học viện tương lai ndp academy có tốt không để chia sẻ cho bạn đọc

Các cơ hội học bổng và mức thu học phí đối với sinh viên Học viện Ngân hàng

MỨC THU HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Học phí dự kiến cho năm học 2022 – 2023 như sau:

+ Các chương trình đào tạo đại trà (Sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng Đại học chính quy của Học viện Ngân hàng)

Học viện Ngân hàng áp dụng theo Nghị định Số 81/2001/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ cấu thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Khối ngành III (Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế): 12,5 triệu/năm học

– Khối ngành V (Công nghệ thông tin): 14.5 triệu/năm học

– Khối ngành VII (Ngôn ngữ Anh, Kinh tế): 12.0 triệu/năm học

+ Chương trình đào tạo chất lượng cao (Sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng Đại học chính quy của Học viện Ngân hàng): 32.5 triệu đồng/năm cho khóa học 04 năm tại HVNH.

+ Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ (Sinh viên tốt nghiệp được nhận 01 bằng Đại học chính quy do Học viện Ngân hàng cấp và 01 bằng Đại học trường Đại học CityU, Hoa kỳ cấp)

Học phí cho khóa học 04 năm tại Việt Nam là 345 triệu đồng, trong trường hợp sinh viên học năm thứ tư tại Hoa Kỳ thì mức học phí sẽ căn cứ theo học phí của trường đối tác (khoảng 600 triệu)

+ Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh (Sinh viên tốt nghiệp được nhận 01 bằng Đại học chính quy do Học viện Ngân hàng cấp và 01 bằng Đại học của Đại học Sunderland, Anh cấp)

Học phí cho khóa học 04 năm tại Việt Nam khoảng 315 triệu đồng (bao gồm 3 năm đầu khoảng 175 triệu đồng và năm cuối khoảng 140 triệu đồng), trong trường hợp sinh viên học năm thứ tư tại Anh thì mức học phí sẽ căn cứ theo học phí của trường đối tác (khoảng 350 triệu)

Với những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 sẽ vào thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm là khoảng 58.5 triệu đồng.

+ Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Coventry, Vương quốc Anh (Sinh viên tốt nghiệp được nhận 01 bằng Đại học của Đại học Coventry, Anh cấp)

Học phí cho khóa học 04 năm tại Việt Nam khoảng 315 triệu đồng (bao gồm 3 năm đầu khoảng 175 triệu đồng và năm cuối khoảng 140 triệu đồng), trong trường hợp sinh viên học năm thứ tư tại Anh thì mức học phí sẽ căn cứ theo học phí của trường đối tác (khoảng 450 triệu)

Đọc thêm:  Cố tình trang điểm tự làm xấu, cô gái trở thành hiện tượng mạng với

+ Chương trình cử nhân định hướng Nhật Bản (Sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng Đại học chính quy của Học viện Ngân hàng): 27.0 triệu đồng/năm cho khóa học 04 năm tại HVNH.

CƠ HỘI HỌC BỔNG

Thời gian được hưởng Học bổng Ngân hàng được tính theo số tháng học thực tế của năm học nhưng tối đa không quá 10 tháng. Đối với những sinh viên, học sinh chuẩn bị ra trường, học bổng chỉ cấp cho những tháng còn học trong trường.

Quỹ Học bổng Ngân hàng được sử dụng để cấp học bổng, tiền thưởng cho sinh viên trong các trường hợp sau:

HỌC BỔNG CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

– Về học tập (căn cứ vào điểm thi lần 1): Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 9.0 trở lên, không có môn học nào dưới 7.0; tích lũy đủ số tín chỉ theo đúng thời gian thiết kế cho chương trình học.

– Về rèn luyện đạo đức, tác phong: Đạt điểm rèn luyện từ 80 trở lên, có ý thức tốt trong học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy; tham gia đóng góp tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động tập thể.

– Mức Học bổng Thống đốc là 1.800.000 đồng/ tháng. Tổng số HBTĐ được Hội đồng cấp hàng năm không quá 20 suất.

HỌC BỔNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG

– Về học tập (căn cứ vào điểm thi lần 1): Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 8.0 trở lên, không có môn học nào dưới 7.0; tích lũy đủ số tín chỉ theo đúng thời gian thiết kế cho chương trình học

– Về rèn luyện đạo đức, tác phong: Đạt điểm rèn luyện từ 80 trở lên, có ý thức tốt trong học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy; tham gia đóng góp tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động tập thể.

– Mức Học bổng Ngành là 900.000 đồng/ tháng.

Ghi chú: Trường hợp điểm trung bình chung học tập bằng nhau thì ưu tiên sinh viên, học sinh đạt được số tín chỉ cao hơn trong năm học báo cáo, trường hợp điểm trung bình chung học tập và số tín chỉ đạt được bằng nhau thì ưu tiên sinh viên, học sinh có điểm rèn luyện cao hơn. Học bổng Thống đốc và Học bổng Ngành Ngân hàng được cấp kèm theo Giấy chứng nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN THỦ KHOA

Quỹ Học bổng Ngân hàng dành một phần để khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa của từng khối thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, khen thưởng sinh viên đại học năm cuối đạt kết quả cao nhất toàn khóa và điểm rèn luyện từ 7.0 trở lên.

Đọc thêm:  10 kỹ năng phát triển bản thân hiệu quả mỗi ngày - Baodongkhoi.vn

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thưởng 3.000.000 đồng đối với giải Xuất sắc, Đặc biệt

Thưởng 2.000.000 đồng đối với giải Nhất

Thưởng 1.500.000 đồng đối với giải Nhì

Thưởng 1.000.000 đồng đối với giải Ba

Thưởng 800.000 đồng đối với giải Khuyến khích

Quỹ Học bổng Ngân hàng dành một phần để khen thưởng sinh viên đạt từ giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học, thi Olympic, thi sáng tạo trẻ cấp bộ, ngành, quốc gia, khu vực hoặc quốc tế và đạt điểm rèn luyện từ 7.0 trở lên. Tiền thưởng được trao một lần, tương ứng với mỗi giải thưởng, thành tích do sinh viên đạt được.

HỌC BỔNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Học bổng từ các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được gọi chung là HBNHTM phân bổ theo các tiêu chí cụ thể được thỏa thuận bằng văn bản giữa Học viện Ngân hàng và từng đơn vị cụ thể. Các đơn vị cấp học bổng sẽ tự có quy định về việc xét cấp học bổng cho sinh viên (cụ thể xem quy trình riêng phía dưới)

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

Mức học bổng Tiêu chuẩn

Mức học bổng loại Xuất sắc(1.080.000 đồng/tháng)

Điểm trung bình chung học tập từ 9.0 trở lênĐiểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên

Mức học bổng loại Giỏi(1.030.000 đồng/tháng)

Điểm trung bình chung học tập từ 8.0 trở lênĐiểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên

Mức học bổng loại Khá(980.000 đồng/tháng)

Điểm trung bình chung học tập từ 7.0 trở lênĐiểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên

Điểm trung bình chung học tập chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5.0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt. Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

2. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Giám đốc Học viện căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp nếu số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng phải được Giám đốc Học viện phê duyệt.

Đọc thêm:  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp 2022

b) Giám đốc Học viện căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (15 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ). Thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học chế tín chỉ thực hiện như thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ.

QUY TRÌNH CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

Bước 1. Ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học, Cố vấn học tập (hay còn gọi Giáo viên chủ nhiệm) thuộc phòng Quản lý người học (QLNH) cùng ban cán sự lớp xét phân loại điểm rèn luyện cho từng cá nhân sinh viên trong từng học kỳ và xét điểm thưởng cho cán bộ lớp.

Bước 2. Phòng QLNH tập hợp số liệu phân loại học tập từ phòng Đào tạo để lập bảng tổng hợp phân loại học tập- rèn luyện cuối kỳ và năm học của mỗi sinh viên. Trên cơ sở đó lập danh sách sinh viên đủ điều kiện được nhận học bổng, trình Hội đồng thi đua- khen thưởng- kỷ luật của Học viện thông qua và trình Giám đốc Học viện quyết định.

Bước 3. Sau khi có quyết định của Giám đốc Học viện, phòng QLNH công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng lên Cổng thông tin của Học viện. Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố danh sách.

Bước 4. Hết thời hạn thắc mắc khiếu nại, phòng QLNH chuyển danh sách chính thức sang phòng Tài chính- Kế toán công bố thời gian, địa điểm để sinh viên đến nhận học bổng.

Riêng đối với HBNHTM, quy trình cấp như sau:

– Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác hoặc đề xuất của các đơn vị tổ chức (ĐVTC), phòng QLNH đăng thông báo lên Cổng thông tin của Học viện về việc thu hồ sơ đăng ký HBNHTM.

– Phòng QLNH tập hợp hồ sơ, rà soát danh sách và chuyển cho ĐVTC xét duyệt và quyết định.

– Sau khi có quyết định của ĐVTC, phòng QLNH công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng lên Cổng thông tin của Học viện. Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố danh sách.

– Hết thời hạn thắc mắc khiếu nại, phòng QLNH kết hợp với ĐVTC tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên tại Học viện.

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button