Wiki

Hoạch toán kinh tế là? – Luật Hoàng Phi

Rate this post

Căn cứ theo quy định tại theo mục 7 điều 1 chương 1 luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được hiểu là: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện qua việc hoạch toán kinh tế. Vậy Hoạch toán kinh tế là gì?

Câu hỏi:

Hoạch toán kinh tế là?

A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

B. việc điều chỉnh thu chi của doanh nghiệp.

C. việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp.

D. việc thu ngân và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Hoạch toán kinh tế là là đáp án: A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạch toán kinh tế là đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

– Hoạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) của doanh nghiệp. Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị tiền tệ để tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đọc thêm:  Thông tin là gì? Vai trò, thuộc tính và các dạng thông tin?

– Thông thường nội dung cơ bản của hoạch toán kinh tế là xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận kinh doanh.

+ Doanh thu của doanh nghiệp được hiểu là lượng tiền bán sản phẩm hàng hóa hoặc tiền thu từ hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định 1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm của doanh nghiệp.

+ Chi phí của doanh nghiệp là những khoản mà chủ doanh nghiệp phải trang trải và bỏ ra trong thời kì kinh doanh để đạt được lượng doanh thu xác định.

+ Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp là phần chênh lệnh giữa tổng doanh thu của doanh nghiệp và tổng chi phí của doanh nghiệp trong trong một khoảng thời gian nhất định 1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm của doanh nghiệp.

– Ý nghĩa của hoạch toán kinh tế trong doanh nghiệp:

Hoạch toán kinh tế trong doanh nghiệp giúp cho chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp.

Nếu mức chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là một số dương, có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh có lãi.

Nếu mức chênh lệch giữa doanh nghiệp và chi phí là một số âm, có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ.

=> Sau khi phân tích về hoạch toán kinh tế thì đáp án đúng cho câu hỏi Hoạch toán kinh tế là là đáp án: A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đọc thêm:  Thuốc an thần là gì? Tìm hiểu những nguy cơ từ tác dụng phụ

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button