Giáo dục

Giới thiệu về Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ | Tổng quan

Rate this post

Trong bài viết này viethanbinhduong.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đoàn trường đại học cần thơ là đoàn cấp gì để chia sẻ cho bạn đọc

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ (ĐOÀN TRƯỜNG)

1. GIỚI THIỆU

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ (Đoàn Trường) được thành lập theo quyết định số 181-QĐ/TĐTN-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Thành Đoàn Cần Thơ. Hiện tại, Đoàn trường có 09 Đoàn cơ sở, 270 Chi đoàn, tổng số Đoàn viên là: 11.118 sinh viên

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2024

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ là tổ chức chính trị Đoàn thể có chức năng tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đoàn trường chịu sự chỉ đạo của Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ và Ban Chấp hành Thành Đoàn thành phố Cần Thơ.

2.2. Nhiệm vụ

– Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được nghị quyết Đại hội đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua.

– Có nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn các cấp trong suốt nhiệm kỳ.

– Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và giám sát để đạt kết quả cao nhất.

– Xét và kết nạp Đoàn viên; quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu nại tố cáo của đoàn viên.

– Giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng bộ xem xét và bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Định hướng và chỉ đạo các Ban Chấp hành Đoàn trực thuộc xem xét, ra quyết định tiếp nhận đoàn viên mới và chuyển sinh hoạt cho Đoàn viên.

Đọc thêm:  【Giải đáp】 Học nghề chăm sóc thú cưng ở đâu tốt nhất hiện nay?

– Định hướng chỉ đạo và quản lý hoạt động của các Đoàn khoa và các đơn vị trực thuộc, tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên.

– BCH Đoàn trường chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ sau.

– BTV Đoàn trường thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo mọi công tác của Đoàn trường.

– BTV và BCH Đoàn trường luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Đoàn khoa, Chi đoàn, các Câu lạc bộ, đội nhóm và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của Đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

3. NHÂN SỰ

Đoàn Trường đã trải qua 04 kỳ đại hội. Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ (Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2024) đã bầu ra 29 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn Trường.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ

4. HOẠT ĐỘNG

Qua hơn 09 năm xây dựng, được sự chỉ đạo và quan tâm của Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Thành Đoàn Cần Thơ, Đoàn Trường đã phát huy tốt vai trò xung kích của mình, đã xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn trường được xếp loại đạt vững mạnh nhiều năm liên tục và được Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ tặng nhiều Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu như:

+ Năm 2017, Đoàn Thanh niên trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 (Quyết định Số 2412/QĐ-UBND ngày 11/9/2017).

Đọc thêm:  Khoa học môi trường là gì và những điều có thể bạn chưa biết

+ Năm 2018, Đoàn Thanh niên trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường học (Quyết định số 338-QĐ/TWĐTN ngày 24/8/2018).

+ Năm 2019, Đoàn Thanh niên trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 (Quyết định Số 2186/QĐ-UBND ngày 12/9/2019).

+ Năm 2020, Đoàn Thanh niên trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2020 của nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 06/7/2020).

+ Năm 2020, Đoàn Thanh niên trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (Quyết định Số 1959/QĐ-UBND ngày 17/9/2020).

+ Năm 2021, Đoàn Thanh niên trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (Quyết định Số 1463/QĐ-UBND ngày 09/7/2021).

+ Năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho Đội hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Nam Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố (Quyết định Số 3245/QĐ-UBND ngày 09/11/2021).

+ Năm 2022, Đoàn trường được Thành đoàn Cần Thơ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Quyết định Số 709-QĐ/TĐTN-VP 20/7/2022).

+ Năm 2022, Đoàn trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè TP. Cần Thơ năm 2022 (Quyết định Số 3328/QĐ-UBND ngày 06/9/2022).

+ Năm 2022, Đoàn trường được Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 11/10/2022).

Đọc thêm:  Trung cấp nghề là gì? Bằng trung cấp nghề có giá trị không?

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

– Chủ đề: “TUỔI TRẺ DNC TRÍ TUỆ – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

– Nhiệm vụ trọng tâm

+ Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chương trình hành động số 33-Ctr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

+ Triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cần Thơ lần thứ XI; tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Cần Thơ lần thứ XI và Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IV.

+ Tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ các hoạt động cho khởi nghiệp sinh viên.

+ Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn.

Hội thi Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ VII, năm 2022

Hội thao sinh viên DNC lần thứ VIII, năm 2022

Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai

Ngày hội Hiến máu năm 2022

Chương trình Trung thu biên giới năm 2020

Hội thi văn nghệ truyền thống sinh viên DNC lần thứ IX, năm 2022

Bá Duy

Bá Duy hiện tại là người chịu trách nhiệm chia sẻ nội dung trên trang viethanbinhduong.edu.vn với 5 năm kinh nghiệm chia sẻ kiến thức giáo dục tại các website lớn nhỏ.

Related Articles

Back to top button